Ibragimov, B. M. “Musiqa Madaniyati Fani o’qitishda Kompyuter Dasturlaridan Foydalanishning Nazariy Asoslari”. Science and Education, vol. 2, no. 10, Oct. 2021, pp. 303-1, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1905.