Qulboyev, Z., S. Urinov, and A. Abduraxmonov. “Texnika yo’nalishidagi Oliy o’quv Yurtlarida Qattiq Jismlar Fizikasi bo’limini o’zlashtirish Samaradorligini Oshirish yo’llari”. Science and Education, vol. 2, no. 10, Oct. 2021, pp. 380-6, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914.