Hamdamova, M., H. Toshov, and R. Qurbonnazarova. “Kvertsetin Va Uning ba’zi Bir Hosilalarining Biologik Faolligini PASS (online) Dasturida Tekshirish”. Science and Education, vol. 2, no. 12, Dec. 2021, pp. 171-3, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2150.