Qosimova, M., and U. N. o’g’li Qo’ziyev. “Web Ilovalar Dasturi Taminotini Yaratish”. Science and Education, vol. 2, no. 12, Dec. 2021, pp. 220-5, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2156.