Xurramova, F. T. qizi, and D. J. Bekchanov. “Polivinil Xloridning ba’zi Bir Modifikatsiyalarining Monomerlarining Biologik Faolligini PASS (online) Dasturida Tekshirish”. Science and Education, vol. 2, no. 12, Dec. 2021, pp. 254-8, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2162.