Allanazarova, G. S., S. K. Gaipova, S. A. Karimova, D. U. qizi Raximova, and U. S. Xo’jamuratov. “Turli Mamlakatlarda o’qituvchilar Tayyorlashning ba’zi Modellari Haqida”. Science and Education, vol. 2, no. 12, Dec. 2021, pp. 544-50, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2206.