Yuldashev, N., and M. Abdullayev. “Yillik o’quv Tsiklida Sprinterlar Uchun o’quv Jarayonini Tashkil Etish Xususiyatlari”. Science and Education, vol. 3, no. 7, July 2022, pp. 239-44, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4073.