Hasanova, Z. U. “Maktabgacha Yoshdagi Bolalarni Tabiatga Muhabbat Ruhida Tarbiyalashda Ota-Onalarning o’rni”. Science and Education, vol. 3, no. 7, July 2022, pp. 290-4, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4081.