Negmatova, G. S., and D. E. Salimova. “Qandli Diabet 2-Tipning Arterial Gipertenziya Bilan Birgalikda Kechish Xususiyatlari Va Ularni Davolash Usullari”. Science and Education, vol. 4, no. 2, Mar. 2023, pp. 516-9, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5067.