Rahimov, B. R., O. O. Tojiyev, and M. S. Kazimova. “Yuqori Qovushqoq Neftlarning Qovushqoqligini Pasaytirishda Turli Soapstoklarning o’rni”. Science and Education, vol. 4, no. 2, Mar. 2023, pp. 705-11, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5101.