Rahmatullayev, J. “Umumiy Va Maxsus Qobiliyatlarning ta’lim Jarayonidagi Roli”. Science and Education, vol. 4, no. 2, Mar. 2023, pp. 962-8, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5142.