Mamasharipov, A., and M. Maxmudova. “Paxta Tozalash Zavodi Xomashyosi Yaranish Jarayoni Haqida Umumiy ma’lumot”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 623-6, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5564.