Shamsiyeva, M. S. “Tanqidiy Fikrlashni Shakllantirishda Zamonaviy o’qitish Texnologiyalaridan Foydalanishning Ahamiyati”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 843-9, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599.