Xalikulova, G. E. “Oliy ta’lim Muassasalarida Pedagog-Rahbarlar Kompetentligining Metodologik Asoslari”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 855-61, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5611.