Muxitdinova, S. S. “Musiqa Madaniyati Darsini Samaradorligini Oshirishda ilg’or Pedagogik Texnologiyalarning o’rni Va Ahamiyati”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 1044-51, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5632.