Narzullayeva, N. H. “O’qitish Texnologiyalari Va Ularning Turlari”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 1052-6, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5634.