Maxmudova, M. A. qizi. “Talabalarga Tasviriy san’atdan mashg’ulotlarni Tashkil Etishning Nazariy Asoslari”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 1085-91, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5638.