Masharipova, D. R. “Korxonalarda Xodimlarni Boshqarishning Iqtisodiy Usullari”. Science and Education, vol. 4, no. 4, Apr. 2023, pp. 1180-3, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5655.