Rustamov, S. “Xalq ta’limi Tizimini Moliyalashtirish Manbalari Va Ulardan Samarali Foydalanish Masalalari”. Science and Education, vol. 4, no. 5, June 2023, pp. 1350-62, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5917.