Haydarov, L. B. “Aksiyadorlik Jamiyatlarida Ichki Audit Xizmati Samaradorligini Baholash”. Science and Education, vol. 5, no. 1, Jan. 2024, pp. 357-63, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6614.