Qudratov, A. N., and A. X. Yusupov. “O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH”. Science and Education, vol. 2, no. 1, Jan. 2021, pp. 309-13, https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/996.