Turgunbaev, Rashid. “Keysga Asoslangan Fikrlash Va Uni Akademik metama’lumotlarni Avtomatik Ekstraksiya Qilishda Tadbiq Qilinishi”. Science and Education 2, no. 9 (September 26, 2021): 129-144. Accessed December 5, 2021. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1832.