Paluaniyazov, Miyrbek. “Musiqa Madaniyati Darslarida ilg’or Pedagogik Texnologiyalarni qo’llash Mazmuni”. Science and Education 2, no. 9 (September 26, 2021): 364-368. Accessed December 5, 2021. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1858.