Qulboyev, Z., Sh. Urinov, and A. Abduraxmonov. “Texnika yo’nalishidagi Oliy o’quv Yurtlarida Qattiq Jismlar Fizikasi bo’limini o’zlashtirish Samaradorligini Oshirish yo’llari”. Science and Education 2, no. 10 (October 25, 2021): 380-386. Accessed January 18, 2022. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914.