Umurzoqov, Samariddin Muhiddin oʻgʻli, and Ravshan Irkinovich Adilov. “Nordon Gazlar Yutuvchi Triazin Turkumidagi Yutgichlarning Fizik-Kimyoviy Xossalarini Tadqiq Qilish”. Science and Education 2, no. 12 (December 28, 2021): 68-75. Accessed May 27, 2022. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2133.