Xurramova, Fayyoza Turg’un qizi, and Davron Jumayevich Bekchanov. “Polivinil Xloridning ba’zi Bir Modifikatsiyalarining Monomerlarining Biologik Faolligini PASS (online) Dasturida Tekshirish”. Science and Education 2, no. 12 (December 28, 2021): 254-258. Accessed May 27, 2022. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2162.