Avezov, Alijon Xayrullayevich. “Funksiya Hosilasi Mavzusini o‘qitishda «Kichik Guruhlarda Ishlash» Metodi”. Science and Education 2, no. 12 (December 28, 2021): 441-450. Accessed May 27, 2022. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2186.