Sattarova, I.M., and M. Abdulmadjidova. “Zamonaviy Ilm-Fan Va Ularning Jamiyat Taraqqiyotidagi o‘rni”. Science and Education 2, no. 12 (December 28, 2021): 609-616. Accessed May 21, 2022. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2219.