Yuldashev, N., and M. Abdullayev. “Yillik o’quv Tsiklida Sprinterlar Uchun o’quv Jarayonini Tashkil Etish Xususiyatlari”. Science and Education 3, no. 7 (July 24, 2022): 239-244. Accessed October 6, 2022. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4073.