Rahmatullayev, J. “Umumiy Va Maxsus Qobiliyatlarning ta’lim Jarayonidagi Roli”. Science and Education 4, no. 2 (March 5, 2023): 962–968. Accessed May 21, 2024. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5142.