Shamsiyeva, Maxbuba Sattorovna. “Tanqidiy Fikrlashni Shakllantirishda Zamonaviy o’qitish Texnologiyalaridan Foydalanishning Ahamiyati”. Science and Education 4, no. 4 (April 29, 2023): 843–849. Accessed June 20, 2024. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599.