Masharipova, Dilnoza Raxmatullayevna. “Korxonalarda Xodimlarni Boshqarishning Iqtisodiy Usullari”. Science and Education 4, no. 4 (April 29, 2023): 1180–1183. Accessed April 20, 2024. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5655.