Qudratov, Alijon Normamatovich, and Aziz Xolmuhammedovich Yusupov. “O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH”. Science and Education 2, no. 1 (January 26, 2021): 309-313. Accessed April 11, 2021. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/996.