1.
Ibragimov BM. Musiqa madaniyati fani o’qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari. SciEdu [Internet]. 2021Oct.25 [cited 2022Jan.17];2(10):303-1. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1905