1.
Qulboyev Z, Urinov S, Abduraxmonov A. Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari. SciEdu [Internet]. 2021Oct.25 [cited 2022Jan.17];2(10):380-6. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914