1.
Allanazarova GS, Gaipova SK, Karimova SA, Raximova DU qizi, Xo’jamuratov US. Turli mamlakatlarda o’qituvchilar tayyorlashning ba’zi modellari haqida. SciEdu [Internet]. 2021Dec.28 [cited 2022May27];2(12):544-50. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2206