1.
Sattarova I, Abdulmadjidova M. Zamonaviy ilm-fan va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. SciEdu [Internet]. 2021Dec.28 [cited 2022May21];2(12):609-16. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2219