1.
Ubaydullayeva MB qizi. Iroda va uning shaxs hayotidagi ahamiyati. SciEdu [Internet]. 2023Mar.5 [cited 2024Jun.20];4(2):958-61. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5141