1.
Shamsiyeva MS. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. SciEdu [Internet]. 2023Apr.29 [cited 2024May21];4(4):843-9. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599