1.
Muxitdinova SS. Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati. SciEdu [Internet]. 2023Apr.29 [cited 2024Jul.24];4(4):1044-51. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5632