1.
Qudratov AN, Yusupov AX. O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. SciEdu [Internet]. 2021Jan.26 [cited 2021Apr.21];2(1):309-13. Available from: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/996