Амударё ҳозирги дельтаси чап қирғоғининг тупроқ қоплами структураси картаси ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишда унинг аҳамияти

Authors

  • Ширин Зоиржон қизи Каримова Урганч давлат университети

Keywords:

рельеф, тупроқ қоплами, тупроқ қоплами структураси, суғориладиган ўтлоқ ва суғориладиган - ботқоқ тупроқлар, ўтлок, ўтлоқ-тақирли тупроқлар, лито - морфо - педогенез жараёни

Abstract

Ушбу мақолада Амударё ҳозирги дельтаси чап қирғоғининг тупроқ қоплами делта шароитида табиий мелиоратив шароити шаклланишида релйефнинг аҳамийати катта. Ҳудудда релйефнинг шаклланишида йер усти сув оқими ва мелиоратив шароитини ўзаро боғлиқлигини очиб беришда лито-морфо-педогенез жараёнининг ролини ўрганиш муҳим. Дельта шароитида табиий-мелиоратив шароитнинг шаклланишида дельтада рўй берган лито-морфо-педогенез жараёнининг роли катта. Рельеф пластикаси картаси ана шу жараённи вужудга келишига сабабчи бўлган ер усти сув оқими ролини ўрганишда ягона усулдир.

References

Тажиев Қ.Қ. Қичик худудлар тупроқ қоплами структурасини ўрганишда релъеф пластикаси карталаридан фойдаланиш Ўзбекистон география жамияти ахбороти.- Тошкент.2011, 37- жилд.

Уразбаев А.К. Хурсанов Д.Б. Амударё хозирги делътаси ландшафтларининг структураси.- Самарқанд.2020

Степанов И.Н.Почвенные прогнозы.-М.:Наука, 1979.

Аденбаев Б.Е.Қуйи Амударёнинг гидрологик режими ва сув билан таъминланганлигининг хозирги холати.География фанлар доктори диссертацияси автореферати.-Т.: 2020

Азимов Ш.А.,Уразбаев А.К. География фанида тизимли усул ва ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланишда унинг ахамияти.//Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 21- ;жилд.- Тошкент.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Каримова, Ш. З. қ. (2023). Амударё ҳозирги дельтаси чап қирғоғининг тупроқ қоплами структураси картаси ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишда унинг аҳамияти. Science and Education, 4(2), 96–101. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5000

Issue

Section

Natural Sciences