Xorazm viloyati qishloq xo’jaligi sohalarini ilm-fan yutuqlaridan foydalanib rivojlantirish

Authors

  • Qudrat Qadirberganovich Tajiyev Urganch davlat universiteti
  • Noila Shuxrat qizi Allaberganova Urganch davlat universiteti

Keywords:

quyi Amudaryo, obikor dehqonchilik, irrigatsiya tizimlari, tuproq melioratsiyasi, mikroiqlim, meliorativ tadbirlar

Abstract

Qishloq xo’jaligi milliy iqtisodiyotning muhim va mehnattalab tarmoqlaridan biri bo’lib, tarmoq sohalarining rivoji ilm-fan yutuqlarini amaliyotga to’g’ri qo’llay bilishdadir. Ushbu maqolada qishloq xo’jaligida kuzatilayotgan ayrim yutuq va kamchiliklar, ularning yechimlari Xorazm viloyati misolida ko’rsatilingan.

References

Abdullayev S.A., Namozov X.Q. Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi. –T.: “Fan va texnologiya”, 2018. –376 b.

Abdullayev S.A., Nomozov X.Q. Tuproq melioratsiyasi. –T.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2011. –400 b.

Artukmetov Z.A., Sheraliyev H.Sh. Ekinlarni sug’orish asoslari. –T.: O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. –320 b.

D.Ro’zmetov, M.Matchanov, U.Qalandarov, A.Masharipov. “Quyi Amudaryo mintaqasida qishloq xo’jalik aylanmasidan chiqqan hududlar meliorativ-ekologik sharoitini yaxshilash masalalari”. –U, 2015. –128-bet

Sobirov J. X. O., Komiljanova E. U. Q., Sharifboyeva H. I. Q. XORAZM VILOYATIDA AGRAR SOHANING EKSPORT SALOHIYATINI KENGAYTIRISHDA AYRIM NOANʼANAVIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI VA RIVOJI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 38-42.

Islambayevna M. M. et al. XORAZM VILOYATI TABIIY GEOGRAFIK OʻRNINING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI (GEOGRAFIK OʻRNINING QULAY VA NOQULAY TOMONLARI) HAQIDA //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 50-53.

Kuzibayevna K. D. et al. Drying of the Aral Sea and changes in the landscape of the Aral Sea region //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 108-110.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Tajiyev, Q. Q., & Allaberganova, N. S. qizi. (2023). Xorazm viloyati qishloq xo’jaligi sohalarini ilm-fan yutuqlaridan foydalanib rivojlantirish. Science and Education, 4(2), 160–163. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5010

Issue

Section

Natural Sciences