O’zbekistonda raqamli texnologiyalarni amalga oshirishning yo’nalishlari tadqiqi

Authors

  • Shahzodbek Xushnudovich Otajonov Urganch davlat universiteti

Keywords:

raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, raqamli texnologiyalar, strategiya, biznes modellar

Abstract

Maqolada iqtisodiyotdagi raqamli transformatsiya qilish jarayonlari axborot-kommunikatsion texnologiyalarini jadal joriy etish, sanoatni innovatsion rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotga o‘tish bilan bog‘liqligi haqida fikr bildirilgan. Raqamli iqtisodyot sharoitida yangi biznes modellariga o‘tish tahlil qilingan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. https://president.uz/uz/lists/view/4057.

“Raqamli O‘zbekiston-2030” Strategiyasi. https://www.norma.uz/uz/ qonunchilikda_yangi/raqamli_uzbekiston.

Gulyamov S.S., Ayupov R.H, Abdullaev O.M., Baltabaeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. – T.: TMI, “Iqtisod-Moliya” nashriyoti, 2019.

Tursunov F.U. Raqamli iqtisodiyot va globallashuv: Raqamli tadbirkorlikni rivojlantirishning muhimligi. – T. Iqtisodiyotda innovatsiyalar, 6-son, 3 jild, DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-6.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Otajonov, S. X. (2023). O’zbekistonda raqamli texnologiyalarni amalga oshirishning yo’nalishlari tadqiqi. Science and Education, 4(2), 669–671. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5095

Issue

Section

Technical Sciences