Sanoat korxonalarini joylashtirishda geografik o’rinning dolzarbligi

Authors

  • Ergash Xamzaevich Jumamuratov Urganch davlat universiteti

Keywords:

geografik oʻrin, ekologik joylashuv, Yalpi ichki mahsulot, eksport, import, inson omili

Abstract

Ushbu maqolada sanoat korxonalarini joylashtirishda geografik oʻrinning dolzarbligi haqida soʻz boradi. Sababi hozirgi kundagi eng koʻp YAIM (yalpi ichki mahsulot) asosan sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hisobiga toʻgʻri keladi. Shuning uchun ularning joylashtirishda geografik oʻrin juda muhim hisoblanadi. Sanoat korxonalari joylashtirishda ekologik omil ham asosiy oʻrinni egallaydi. Maqolani oʻqish vaqtida geografik oʻrnining dolzarbligi haqida maʼlumotlarga ega boʻlishingiz mumkin.

References

Sobirov J. X. O., Komiljanova E. U. Q., Sharifboyeva H. I. Q. XORAZM VILOYATIDA AGRAR SOHANING EKSPORT SALOHIYATINI KENGAYTIRISHDA AYRIM NOANʼANAVIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI VA RIVOJI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 38-42.

Islambayevna M. M. et al. XORAZM VILOYATI TABIIY GEOGRAFIK OʻRNINING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI (GEOGRAFIK OʻRNINING QULAY VA NOQULAY TOMONLARI) HAQIDA //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 50-53.

Kuzibayevna K. D. et al. Drying of the Aral Sea and changes in the landscape of the Aral Sea region //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 108-110.

Oʻgʻli S. J. X. et al. ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHINI NATIJASIDA INSON SALOMATLIGIGA TAʼSIR QILUVCHI GEOGRAFIK OMILLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA) //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D4. – С. 7-9.

Amanov A. K. et al. ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE FORMATION OF NAVOI FREE ECONOMIC ZONE //Thematics Journal of Geography. – 2021. – Т. 6. – №. 1.

Sobirov J. X. O., Komiljanova E. U. Q., Sharifboyeva H. I. Q. XORAZM VILOYATIDA AGRAR SOHANING EKSPORT SALOHIYATINI KENGAYTIRISHDA AYRIM NOANʼANAVIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI VA RIVOJI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 38-42.

Islambayevna M. M. et al. PROSPECTS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF KOSHKOPIR DISTRICT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 1375-1378.

Oʻgʻli S. J. X., Qizi O. M. P. L. XORAZM VILOYATIDAGI SHO’R VA OQAVA SUVLARINI TABIIY YO’L BILAN TOZALASH USULLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D4. – С. 10-13.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Jumamuratov, E. X. (2023). Sanoat korxonalarini joylashtirishda geografik o’rinning dolzarbligi. Science and Education, 4(2), 726–730. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5106

Issue

Section

Technical Sciences