Boshlang’ich sinf ona tili darslarida qo’llaniladigan metodlar

Authors

  • Gulbaxor Atabayevna Nazarova Xorazm viloyati, Xonqa tumani, 38-maktab
  • Zuxra Aminovna Primova Xorazm viloyati, Xonqa tumani, 38-maktab
  • Firuza Qadirovna Qadirova Xorazm viloyati, Xonqa tumani, 38-maktab

Keywords:

ta’lim metodlari, bayon qilish metodi, suhbat metodi, analiz-sintez metodi, deduksiya metodi, induksiya metodi

Abstract

Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda ona tili fanini o’qitishda qo’llanadigan metodlar haqida batafsil ma’lumotlar berilgan.

References

R.Qosimova, Boshlang’ich sinflarda imlosi qiyin so’zlarni o’rgatish, T.: 1964.

R.Qosimova, S. Fuzailov, A. Ne’matova, Ona tili (2-sinf uchun darslik). T.: Cho’lpon, 2005.

K.Qosimova, A. Ne’matova. 2-sinfda ona tili darslari. Cho’lpon, 2004

M.Xudoyberganova, M.Muxtorova. 3-sinfda ona tili darslari T.: „O’qituvchi", 2005.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Nazarova, G. A., Primova, Z. A., & Qadirova, F. Q. (2023). Boshlang’ich sinf ona tili darslarida qo’llaniladigan metodlar. Science and Education, 4(2), 936–939. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5137

Issue

Section

Pedagogical Sciences