Ta’lim tizimi barqarorligini ta’minlashda xorijiy manbalarning o’rni

Authors

  • Dilafruz Dilmurod qizi Qayumova Namangan davlat universiteti

Keywords:

Ta’lim, zamonaviy bilim, modernizatsiya, ta’lim texnologiyalari, sifatli ta’lim

Abstract

Mazkur maqolada ta’lim tizimi va uni rivojlantirish, Finlandiya ta’lim tizimi, Amerika ta’lim tizimi, O’zbekistonda ta’lim tizimini rivojlanishi haqida ma’lumot berilgan.

References

PF-5847-son 08.10.2019. O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida https://lex.uz/ru/docs/-4545884#-4547594

Best education system in the world-20best countries https://www.upgradabroad.com/articles/best-education-system-in-the-world/

Amerika ta’limi https://fayllar.org/amerika-talimi.html

O’zbekistonda ta’lim- wikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%Ca%BBzbekistonda_ta%CA%BClim

M.Taшибекова Бошланғич синфларда steam - таълим технологиясидан фойдаланиш методикаси ...... авторефарат PhD -Наманган. 2022

С.Сулаймонова “Анимацион ёндашув асосида бошланғич синф ўқувчиларида экологик тушунчаларни ривожлантириш технологияси” авторефарат PhD -Наманган. 2022

Azimaxon Kamolova osh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o’rganishning ilmiy-nazariy asoslari. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.567 (SJIF) December 2022 / Volume 3 Issue 12. 590-592 betlar.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Qayumova, D. D. qizi. (2023). Ta’lim tizimi barqarorligini ta’minlashda xorijiy manbalarning o’rni. Science and Education, 4(2), 940–944. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5138

Issue

Section

Pedagogical Sciences