Farzand tarbiyasida ota-onaning roli

Authors

  • O’g’iloy Mo’minjon qizi Madaminova Namangan davlat unversiteti

Keywords:

oila, jamiyat, ota-ona, burch, tarbiya, xulq-atvor

Abstract

Ushbu maqola farzand tarbiyasi va unda ota-onaning o’rni, ma’suliyati hamda vazifa va burchlari masalalariga bag’ishlanadi. Shuningdek ushbu maqolada farzand tarbiyasi bu shunchaki tajriba, oddiy ko’rsatma va bilimlar jamlanmasi emas, balki o’z ichiga diniy-axloqiy bilimlar, tibbiyot, etika, psixologiya, pedagogika kabi sohalariga oid bilimlarni ham qamrab oladigan murakkab jarayon ekanligi ta’kidlangan. Shu boisdan bu kichik tadqiqot tarbiyachilar, pedagoglar, psixologlar va ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega.

References

Azimaxon Kamolova osh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o’rganishning ilmiy-nazariy asoslari. "Science and Education" Scientific Journal / December 2022 / Volume 3 Issue 12. 590-592 betlar

Niyozmetova R. XX asr o’zbek adabiyotini o’qitish mazmunini belgilash masalalari. – T.: TDPU, 2000. – 105 b.

Niyozmetova R. Uzluksiz ta’lim tizimida o’zbek adabiyoti o’rganish metodikasi. – T.: Fan. 2007. – 215 b.

Nishonova S. SHarq uyg’onish davri pedagogik fikr taraqqiyotidabarkamol inson tarbiyasi. Ped. fan. dok. diss... – T.: 1988. – 289 b.

Okonь V. Osnovы problemnogo obucheniya. – M.: Prosveщenie, 1998. – S. 87-98.

Ochil Safo. Mustaqillik ma’naviyati va tarbiya asoslari: (O’zbekiston Respublikasi Prezidenti, akademik I.A.Karimov asarlarimisolida). 2 – to’ldirilgan va qayta ishlangan nashri. O’qituvchi. – T.: 1997. – 256 b.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Madaminova, O. M. qizi. (2023). Farzand tarbiyasida ota-onaning roli. Science and Education, 4(2), 978–981. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5146

Issue

Section

Pedagogical Sciences