Alisher Navoiy siymosi tarixda

Authors

  • Rahim G’aybulla o’g’li Mardanov Jizzax politexnika instituti

Keywords:

vatanparvarlik ruhi, insonparvarlik g’oyalari, she’riyat, ilohiy mo‘jiza, milliy iftixor, tafakkur

Abstract

Ushbu maqolada Alisher Navoiy asarlarida vatanparvarlik tuyg’ulari ifodalanishining o‘ziga xos jihatlari, bobomizning ijodiy merosini chuqurroq o‘rganish va targ’ib etish, umumbashariy g’oyalarning mohiyatini ochib berish haqida fikr yuritilgan.

References

Alisher Navoiy “ Hayratul abror” G’afur G’ulom nomidagi nashroyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2006 yil 254-bet

Ҳақиқатманзаралари.100 мумтоз файласуф /Тақдирлар, ҳикматлар, афоризмлар.-Т.:Янги аср авлоди, 2013.-239-б.

Alisher Navoiy haytatul-abror, T.: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1989 yil 334-335 betlar

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Mardanov, R. G. o’g’li. (2023). Alisher Navoiy siymosi tarixda. Science and Education, 4(2), 1016–1019. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5153

Issue

Section

Pedagogical Sciences