Mehnat darslarida ta’lim jarayonining tashkil etishning pedagogik tehnologiyalari

Authors

  • Mohidil Sobirjon qizi Yo’ldosheva Namangan davlat pedagogika instituti
  • Zarnigor Sobirjon qizi Adashaliyeva Namangan davlat pedagogika instituti

Keywords:

mehnat ta’limi, mehnat madaniyati, ko’nikma, malaka, ijodiy qobilyatlar, mehnat malakasi

Abstract

Mehnat fanidan o’quv jarayonini tashkil qilish o’quvchilarni muayyan mehnat malakasi va ko’nikmalari bilan qurollantirishgagina xizmat qilmay, balki ularning aqliy va ijodiy qobiliyatlarini o’stirish va ularda mehnatga munosabatini tarbiyalashda ham juda muhim ahamiyatga ega bo’lgan mehnat darslari g’oyat zarurligi haqida fikr yuritiladi.

References

X.Sanaqulov, M.Haydarov “Boshlang’ich sinflarda qog’ozdan amaliy ishlar” 1996 yil.

O’.M.Asqarova, S.U.Usmanova, R.R.Zamileva, M.X.Tashibekova, D.A.Abdusamiyev “Pedagogika nazariyasi va tarixi” I qism Namangan 2022-yil

O’.M.Asqarova, S.U.Usmanova, R.R.Zamileva, M.X.Tashibekova, D.A.Abdusamiyev “Pedagogika nazariyasi va tarixi” II qism Namangan 2022-yil

http://www.edu.uz

Azimaxon Kamolova osh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o’rganishning ilmiy-nazariy asoslari. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.567 (SJIF) December 2022 / Volume 3 Issue 12. 590-592 betlar

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Yo’ldosheva, M. S. qizi, & Adashaliyeva, Z. S. qizi. (2023). Mehnat darslarida ta’lim jarayonining tashkil etishning pedagogik tehnologiyalari. Science and Education, 4(2), 1026–1029. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5165

Issue

Section

Pedagogical Sciences